Sự khác biệt RS232 và RS485 – Úng dụng và công nghệ – Làm Mạng Công Nghiệp
Sự khác biệt RS232 và RS485 – Úng dụng và công nghệ

Sự khác biệt RS232 và RS485 – Úng dụng và công nghệ

Cổng nối tiếp là một giao diện truyền thông mà qua đó có thể giao tiếp nối tiếp. Trên các máy tính tương thích của IBM, Dell trước năm 2010, chúng thường được gọi là cổng COM. Chúng cho phép các thiết bị bên ngoài truyền dữ liệu được kết nối với máy chủ và cho phép giao tiếp hai chiều giữa máy chủ và thiết bị. Ngày nay các máy tính công nghiệp iPC (Industrial PC) vẫn còn trang bị 2-4 cổng COM ảo phục vụ cho các ứng dụng tại nhà máy,

Giao thức RS232 là gì?

Giao thức RS232 là một giao thức truyền dữ liệu được thiết kế để điều khiển giao tiếp nối tiếp. Nó được sử dụng để truyền dữ liệu từ một phần của Thiết bị đầu cuối (Viết tắt DTE) có thể là cảm biến, máy in, đồng hồ năng lượng,…gọi chung là thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị thu phát hoặc Thiết bị truyền thông dữ liệu (DCE) khác.

Serial Communications RS232, RS485, RS422 — Raveon - Data Radio Modems and  SCADA Solutions Raveon – Data Radio Modems and SCADA Solutions
Cách đấu dây thường gặp RS232
Rs232 Cable Wiring Diagram - ghirardellimarco.it cable-tree - cable -tree.ghirardellimarco.it
Đấu dây trên cổng DB9

Khoảng cách giữa các thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ truyền thông. Giao tiếp nối tiếp có thể được thiết lập ở chế độ song công hoặc bán song công. Chế độ “Full-duplex” cho phép dữ liệu được gửi và nhận đồng thời bằng cách sử dụng các dây khác nhau để truyền và nhận. Trong bán song công “Half-duplex”, một đường truyền duy nhất được sử dụng cho cả việc truyền và nhận dữ liệu. Chế độ bán song công có thể được đặt để truyền hoặc nhận dữ liệu, nhưng không phải cùng một lúc.

Giao thức RS485 là gì?

Giao diện nối tiếp được sử dụng rộng rãi nhất trong công nghiệp là giao thức RS485. Nó có một lợi thế lớn so với giao diện RS232 thông qua việc sử dụng cấu trúc liên kết đa điểm “multi point”, kết nối nhiều máy thu và máy phát. Truyền dữ liệu được thực hiện bằng cách sử dụng so sánh các tín hiệu (+ và -) với nhau để có tính nhất quán hơn. Thay cho việc so sánh tín hiệu với GND như trong giao tiếp RS232.

Hai loại giao tiếp RS485 :

  • Giao tiếp RS485 với 2 địa chỉ liên lạc hoạt động ở chế độ bán song công, gửi hoặc nhận dữ liệu đồng thời.
  • Giao tiếp RS485 cũng có thể có 4 ID (địa chỉ) để kết nối, trong trường hợp đó nó có thể chạy ở chế độ song công. Khi sử dụng theo cách này, dữ liệu có thể được truyền và nhận đồng thời.
RS-485 Connections FAQ, 2 Wire RS485/RS232 - B&B Electronics
Cách đấu nối dây thường gặp RS485

Sự khác biệt giữa cổng nối tiếp RS232 và RS485 là gì?

RS232 và RS485 là hai tiêu chuẩn truyền tải tín hiệu điện đã tồn tại trước khi máy tính cá nhân ra đời. Chúng được sử dụng trong các giao diện cho phép giao tiếp nối tiếp giữa máy tính và thiết bị ngoại vi. Trong khi cả hai đều phục vụ mục đích cho phép truyền dữ liệu, giao thức RS232 và RS485 có một số khác biệt. Hãy xem những giao thức này khác nhau ở điểm nào.

Sự khác biệt chính giữa cổng nối tiếp RS232 và RS485 là ở:

– Phương thức hoạt động
– Khoảng cách liên lạc
– Mức điện áp
– Số lượng địa chỉ liên lạc đang sử dụng, v.v.

RS232 and RS485 difference | Serial Protocols Compared
Bảng so sánh thông số RS232 và RS485

Vì vậy, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những khác biệt này.

Số lượng dây – Một cáp RS232 thường bao gồm 9 dây khác nhau thường gọi là cổng DB9, thực tế RS232 đa phần sử dụng 3 dây diều hơn (Rx, Tx, GND) là việc dùng hết 9 dây, thậm chi đôi khi còn sử dụng 25 dây kết nối. Mỗi cổng phục vụ một mục đích riêng biệt trong việc truyền dữ liệu. Cáp RS485 chỉ có ba cổng, 2 cổng để truyền dữ liệu (A+, B-) và 1 cổng nối đất (GND).

Truyền hai chiều – RS232 là truyền song công, có nghĩa là nó có thể truyền dữ liệu theo cả hai hướng, cả gửi và nhận. Để đạt được giao tiếp song song với RS485, bạn cần một bộ cổng khác. RS485 bản chất là bán song công, có nghĩa là nó chỉ có thể truyền theo một hướng tại một thời điểm.

Điện áp – RS485 sử dụng điện áp từ + 5V đến -5V. Điện áp khuyến nghị cho RS232 là + 12V đến -12V và vẫn có thể hiểu được tín hiệu nếu điện áp bị suy giảm xuống mức thấp nhất là 3V. 

Phạm vi – Có sự khác biệt đáng kể về độ dài cáp có thể được sử dụng với các giao thức RS232 và RS485. Cáp RS232 thường bị hạn chế ở chiều dài 50 feet (15 m). Cáp cho RS485 có thể kéo dài tới 4.000 feet (1.200 m).

Sự khác biệt trong hai giao thức này có thể làm cho một giải pháp thuận lợi hơn giải pháp kia trong một số ứng dụng nhất định. Sự tồn tại của bộ chuyển đổi RS232 sang RS485 cho phép hai giao thức được sử dụng cùng nhau. Các bộ chuyển đổi này thường hoạt động theo cả hai hướng, cho phép kết nối cả RS232 sang RS485 và RS485 sang RS232.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!