Moxa 35 năm kết nối vì một tương lai xanh hơn và một thế giới tốt đẹp hơn – Làm Mạng Công Nghiệp
Moxa 35 năm kết nối vì một tương lai xanh hơn và một thế giới tốt đẹp hơn

Moxa 35 năm kết nối vì một tương lai xanh hơn và một thế giới tốt đẹp hơn

Kết nối vì một tương lai xanh hơn và một thế giới tốt đẹp hơn Với 35 năm kinh nghiệm trong ngành trong việc hỗ trợ kết nối để chuyển đổi công nghiệp, Moxa là công ty hàng đầu trong việc đề xuất tự động hóa ngành.

Chúng tôi đã hợp tác với nhiều nhà lãnh đạo ngành trong các dự án tự động hóa công nghiệp trên khắp thế giới.

Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để xác định và thúc đẩy các công nghệ tiên tiến giúp chuyển đổi các ngành công nghiệp và thay đổi thế giới tốt đẹp hơn và xanh hơn.