Mgate MB3180 | Hướng dẫn cài đặt & kiểm tra tín hiệu chuyển đổi giao thức Modbus RTU sang Modbus TCP – Làm Mạng Công Nghiệp
Mgate MB3180 | Hướng dẫn cài đặt & kiểm tra tín hiệu chuyển đổi giao thức Modbus RTU sang Modbus TCP

Mgate MB3180 | Hướng dẫn cài đặt & kiểm tra tín hiệu chuyển đổi giao thức Modbus RTU sang Modbus TCP

– Hướng dẫn cài đặt bộ Mgate MB3180 và Demo đọc dữ liệu Modbus RTU (RS-485) từ đồng hồ đo điện năng KDX-300 trên công cụ Modbus Poll – Việc giám sát điện năng hiện tại đã phổ biến, hầu như nhà máy, tòa nhà nào cũng dùng thiết bị giám sát điện năng, sẽ có nhiều loại giao thức hỗ trợ để giám sát dữ liệu, trong video này, Admin chỉ đề cập đến đồng hồ đo điện năng sử dụng giao thức Modbus RTU (RS485 có 2 dây kết nối) truyền dữ liệu lên phần mềm Scada có giao thức Modbus TCP (Ethernet).

Nhằm hỗ trợ các bạn hiểu ứng dụng và cài đặt thiết bị một cách hiệu quả, hôm nay Admin sẽ trình bày từng bước cụ thể để các bạn nắm và bắt tay vào việc nhé!.

▶ Link Mgate Manager: https://lammangcongnghiep.vn/wp-conte…

▶ Link Modbus Poll: Các liên hệ Zalo số này để nhận Link nhé: 0918.364.352 (Xin cảm ơn)